Cursussen -> Netwerk -> Netwerknaam wijzigen

Netwerknaam wijzigen

Standaard heeft een netwerk in Vista de naam Netwerk. Heeft u een andere naam gekozen? De naam van het netwerk wijzigen gaat als volgt:

1) Klik op Start -> Configuratiescherm.

2) Klik op Netwerk en Internet -> Netwerkcentrum of met de klassieke weergave op Netwerkcentrum.

3) Klik op Aanpassen.

netwerknaam

4) Verander de naam en klik op volgende.

De naam van het netwerk is nu gewijzigd.