Cursussen -> Algemeen -> RSS feed toevoegen

RSS feed toevoegen

RSS is een doorgeefluik voor informatie. Wanneer u een RSS feed (een bestand waar telkens nieuwe informatie aan wordt toegevoegd) toevoegt aan Internet Explorer, bent u constant op de hoogte van bijvoorbeeld het laatste nieuws of andere informatie van een site.

1) Start Internet Explorer op.

2) Zoek een RSS feed op ( te herkennen aan dit logo:  ).

3) Klik op de abonneren knop

4) Er verschijnt nu een melding/bevestiging dat u zich op een RSS feed gaat abonneren. Klik op de button Abonneren.

5) U bent nu geabonneerd op de RSS feed! Wanneer u klikt op het favorieten icoontje binnen Internet Explorer, gevolgd door de button RSS kunt u gemakkelijk een RSS feed aanklikken en lezen.