Cursussen -> Configureren -> Energiebeheer

Energiebeheer

Met energiebeheer is het mogelijk om in te stellen wanneer het scherm van de computer moet worden uitgeschakeld wanneer u deze even niet gebruikt. Ook is aan te geven wanneer de computer in slaapstand moet worden gezet wanneer deze niet wordt gebruikt. Deze opties kunnen bij juiste instellingen een energiebesparing opleveren.

Stap1
Om energiebeheer op te starten klikt u op start --> instellingen --> configuratiescherm --> energiebeheer.

Het volgende scherm komt nu naar voren:

 

Standaard staat het energiescherm " gebalanceerd " ingeschakeld. Om hier de instellingen van te wijzigen klikt u op de link " de schema-instellingen wijzigen "

Stap2
U ziet nu het volgende venster naar voren komen.

Onder " het beeldscherm uitschakelen na: " kunt u aangeven wanneer het beeldscherm uitgeschakeld moet worden. Hiervoor zijn verschillende opties mogelijk. Van 1 minuut tot nooit.

Daaronder kunt u aangeven wanneer de computer in slaapstand moet worden gezet. Ook hier zijn verschillende opties voor te kiezen (van 1 minuut tot nooit). Wanneer u de door uw gewenste opties heeft aangegeven klikt u op de button " de wijzigingen opslaan ".

In het hoofdscherm van energiebeheer kunt u aan de linkerkant ook nog de volgende opties instellen:

- Een wachtwoord vereisen bij uit slaapstand komen. Een veilige optie tegen ongewenst gebruik door andere personen onder uw account.
- Het gedrag van de aan/uit-knop bepalen. Hier kunt u aangeven wat er moet gebeuren wanneer u op de aan/uit-knop drukt. Deze knop is alleen actief in het nieuwe Windows Vista menu.
- Een Energieschema maken. Hier kunt u een nieuw schema maken (naar eigen wens). Waar u uw eigen persoonlijke energieopties kunt selecteren.